HỘI THI VẼ TRANH VÀ TÌM HIỂU LUẬT ATGT

Ngày 2/11 Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức tìm hiểu…….