HỘP HỘI ĐỒNG

CHIỀU NGÀY 3 HỌP HỘI ĐỒNG, TẤT CÁ GV, NV CÓ MẶT ĐÔNG ĐỦ