CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG

Sáng ngày 5/10/2015 trường tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng với sự tham gia đầy đủ CB GV NV