THÔNG BÁO SÁNG THỨ 2 NGÀY 4 TỔ CHỨC CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG CÁC THẦY CÔ CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ