THÔNG BÁO ĐỘI

Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 15/10 các lớp nhi đồng chọn 2 hs tiêu biểu, chi đội chọn  5 đội viên tham dự ĐHLĐ