SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG

Vào ngày 26/10/2016 nhà trường tổ chức sinh hoạt CLB tiếng anh, các thầy cô có mặt động đủ để dự