LỄ RA MẮT CLB TIẾNG VIỆT – TOÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM

Vào ngày 4 tháng 10 năm 2017 trường Th Ngô Quang Tám ra mắt clb tiếng việt – toán. Đến dự có thầy giáo Lê Tấn Kính Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường, ngoài ra còn có tất cả các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường