KẾT QUẢ HKPĐ CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM 

                                                                                                       Đại Lãnh, ngày 24  tháng 10 năm 2016

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

CÁC MÔN ĐIỀN KINH

 

KHỐI LỚP MÔN THI ĐIỂM
CHẠY 60M BẬT XA BÓNG ĐÁ
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
5 5A I
5B I I I
5C
4 4A I I
4B I I I I

 

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐẠT GIẢI MÔN GHI CHÚ
1 Nguyễn Văn Trọng 5A Bật xa nam  
2 Trần Thị Thanh Thủy 5A Bật xa nữ  
3 Phan Văn Huỳnh Cảm 4B Bật xa nam  
4 Trương Thị Thanh Tuyền 4B Bật xa nữ  
5 Lê Hà Nam 5B Chạy 60m nam  
6 Đỗ Gia Huệ 5A Chạy 60m nữ  
7 Trà Thị Mỹ Duyên 4A Chạy 60m nam  
8 Trần Quốc Huy 4A Chạy 60m nữ  

                                               

Người tổng hợp                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Vũ Cẩm Tú                                         Lê Tấn Kính