ĐẠI HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2016-2017

Đến dự có thầy giáo Lê Tấn Kính Bí Thư Chi Bộ HT Nhà trường, thầy giáo Âu Thái Bửu Phó bí thư chủ tịch công đoàn nhà trường. Đại hội đã bầu ra ban phân hội phụ huynh năm học 2016-2017 gôm có 5 đồng chí gồm: Ông Trương Công Khương, Châu Văn Chừ, Nguyễn Văn Nhỏ, Lê Văn Hùng, Lê Thị Lộc